Mijnrapportfolio logo
MijnRapportfolio logo

Dé tool om ontwikkeling zichtbaar te maken!

Lees meer
iPad screens Mijnrapportfolio

Digitaal Rapport

Binnen MijnRapportfolio zijn er verschillende mogelijkheden om te rapporteren naar ouders. Zo is het mogelijk om een bestaand rapport te uploaden. Daarnaast kan er voor gekozen worden om rapporten rechtstreeks binnen MijnRapportfolio in te vullen.

Hierbij kan er ook voor gekozen worden om gebruik te maken van een meer ontwikkelingsgericht rapport waarbij de verschillende leerlijnen inzichtelijk gemaakt worden.

Digitaal Portfolio

Met behulp van het digitale portfolio brengen leerkracht en kind samen de individuele ontwikkeling in kaart. MijnRapportfolio is ontworpen om aan de hand van vragenlijsten, documenten en beeldmaterialen de ontwikkeling van het kind inzichtelijk te maken.

Online

Door de veilige online omgeving van MijnRapportfolio kan het overal gebruikt worden. Iedereen heeft zijn eigen inlogcodes en de daarbij behorende rechten. Door een koppeling met het leerlingvolgsysteem worden deze eenvoudig en volledig automatisch gegenereerd en up-to-date gehouden.

MijnRapportfolio, jouw digitale rapportfolio!

MijnRapportfolio biedt scholen de combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio in één online omgeving. Steeds meer scholen maken de overstap naar portfolio gebruik, digitaal of hard-copy. Soms stappen ze daarmee af van traditionele rapporten maar vaak wordt dit gecombineerd. MijnRapportfolio is hierbij een gecombineerde oplossing! Een digitaal portfolio en rapport in één gebruiksvriendelijke omgeving.

MijnRapportfolio is gericht op de betrokkenheid van het kind bij zijn eigen ontwikkeling. Door inbreng van zowel het kind als de leerkracht krijgen kind, leerkracht en ouders een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.

Hoe MijnRapportfolio wordt ingevuld is natuurlijk verschillend voor iedere school. Daarom komen wij graag met jullie bekijken hoe MijnRapportfolio kan worden ingericht voor jullie school. Daarbij bieden we verschillende mogelijkheden. Van een eenvoudige omgeving met een digitaal portfolio en rapport tot een uitgebreide versie waarin de volledige ontwikkeling van het kind gevolgd kan worden! Eventueel kan er ook gekozen worden gebruik te maken van het ontwikkelingsgerichte rapport waarin de ontwikkeling aan de hand van de leerlijnen gevolgd kan worden.

Wij komen graag laten zien wat er mogelijk is en hoe jullie ideale rapportfolio eruit ziet!

Klant aan het woord

 • Martijn SchoonaardDirecteur van basisschool ’t Mulderke

  "Ik geloof in een leeromgeving waar digitale hulpmiddelen ten dienste staan van het kind, zonder de echte interactie met elkaar tekort te doen. MijnRapportfolio ondersteunt dit."

 • basisschool De Verwondering

  Jan Willem HelminkDirecteur van basisschool De Verwondering

  "Met behulp van MijnRapportfolio bereiden wij onze kinderen voor op een leven lang leren."

 • Basisschool de Esdoorn

  Ed van UdenLeerkracht Basisschool de Esdoorn en Trainer bij IPC Nederland

  "Met MijnRapportfolio zijn kinderen zich bewust van hun eigen leerontwikkeling. Het vormt de toegang tot goede leergesprekken tussen de leerkracht en leerling."

 • Martijn SchoonaardDirecteur van basisschool ’t Mulderke

  "Het draait om leren in het onderwijs. Leren is echter meer dan taal en rekenen alleen. MijnRapportfolio maakt leren in de breedte zichtbaar. Voor kinderen, voor ouders en leerkrachten."

Onderdelen van MijnRapportfolio

Startpagina

Iedereen heeft een persoonlijk startpagina, deze bevat onder andere een takenlijst en een fotomuur die door de leerling zelf kan worden samengesteld.

Dit ben ik

Deze functie is ook terug te vinden op de startpagina en is een combinatie van een zelfportret/foto van het kind, aangevuld met drie kwaliteiten volgens de leerkracht en drie kwaliteiten die het kind zelf invult.

Ontwikkelpunten

De leerkracht en de leerling kijken samen naar aandachtspunten in de les, leerdoelen of ontwikkeling van kwaliteiten. De leerling kan aangeven wat hij doet om dit te ontwikkelen en hoe de ontwikkeling verloopt.

Zo ben ik

Gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, ingevuld door zowel de leerkracht als de leerling. Hier komt een overzicht uit waarbij de verschillen bij de leerkracht en de leerling duidelijk worden.

Zo leer ik

Leerstijlen test die door de leerling wordt ingevuld. Voor de leerling wordt hier duidelijk wat zijn leerstijl is, de leerkracht krijgt een overzicht van de leerstijlen in de klas en kan daarop zijn lesprogramma afstemmen.

Zo werk ik

Ingevuld door de leerkracht en de leerling. Het geeft inzicht in de werkhouding en concentratie van de leerling. Net als bij “Zo ben ik” komt hier ook een overzicht uit met de antwoorden van leerkracht en leerling.

Talenten

Hier kan de leerling of leerkracht foto’s plaatsen van werkstukken, hobby’s etc. Aan deze foto’s kunnen vervolgens de talenten van deze leerling worden gekoppeld. Zo ontstaat er in de loop van tijd een verzameling van “bewijsstukken” op het gebied van talentontwikkeling.

Vaardigheden

Deze functionaliteit geeft inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Dit kan door middel van het inzichtelijk maken van leerlijnen of door het toevoegen van cijferlijsten. Ook kan het kind per vakgebied aangeven hoe het gesteld is met bijvoorbeeld motivatie en plezier.

De voordelen van MijnRapportfolio

Focus op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind

Kindvriendelijk in gebruik, overzichtelijk voor leerkracht en ouders

Uploaden van foto’s en tekeningen

Eenvoudig in dagelijks gebruik

Betere spreiding van werkdruk voor leerkrachten

iPhone sample

Mooie visualisatie van de leerlijnen

Talentontwikkeling zichtbaar maken

Persoonlijke inlog voor alle gebruikers

Maakt leren in de breedte zichtbaar

Gebruiksvriendelijk design

MijnRapportfolio als praatdocument

Leerling

De leerling levert input op het gebied van zijn talenten, vaardigheden, werkhouding en sociaal-emotioneel welbevinden. De leerling bouwt hiermee aan zijn eigen dossier, krijgt zicht op zijn eigen ontwikkeling en wordt betrokken bij zijn eigen leerproces. Tijdens gesprekken met de leerkracht kunnen de verschillen in opvatting tussen leerling en leerkracht aan bod komen en kunnen er korte termijndoelen worden opgesteld die in MijnRapportfolio worden opgenomen.

Leerkracht

De leerkracht levert input op het gebied van de vaardigheden, werkhouding en sociaal-emotionaal welbevinden van de leerlingen. Hiermee houdt zij zicht op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast kan MijnRapportfolio dienen als praatdocument tussen leerkracht en leerling of tussen leerkracht en ouders. In plaats van periodieke rapporten vindt er nu een constante communicatie plaats.

Ouders

Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om te zien waar hun kind staat. Zo blijven ze betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Doordat ouders altijd zicht hebben op waar hun kind mee bezig is op school, kunnen ze thuis gerichte ondersteuning bieden.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe MijnRapportfolio uw school kan helpen? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van demonstraties bij u in de buurt? Stuur dan een email naar sales@synaxion.com of laat uw gegevens achter in het contactformulier op deze website.

Synaxion b.v.
Kennedyplein 101
5611 ZS Eindhoven
T +31 40 236 44 30
E sales@synaxion.com

Uw naam *

Uw e-mail *

Schoolnaam *

Functie