Workshops & trainingen

Om jou en je team nog beter te laten werken met MijnRapportfolio hebben we een uitgebreid workshop en training aanbod opgesteld waar je uit kunt kiezen. Iedere workshop is op maat voor jouw school voorbereid en dus afgestemd op jullie inrichting en wensen. Heb je interesse in één van deze workshops of trainingen neem dan contact op met je MijnRapportfolio adviseur of via ons contactformulier.

Door de jarenlange ervaring in het onderwijs kunnen onze adviseurs scholen ondersteunen aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktijkervaring.
Mocht je in onderstaande aanbod iets missen neem dan contact op met je MijnRapportfolio adviseur om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Van visie naar MijnRapportfolio

Samen met een MijnRapportfolio adviseur kijk je als team tijdens een studiemiddag naar de mogelijkheden die een (digitaal) porfolio te bieden heeft voor je school. In verschillende werkvormen ga je als team actief onderzoeken op welke manier een portfolio aansluit bij de visie van de school. Na de workshop in teamverband worden de informatie en ervaringen kort nabesproken met een werkgroep en/ of MT. Op basis van al deze input stelt de MijnRapportfolio adviseur een document op dat als kapstok kan dienen bij alle keuzes die er gemaakt worden bij de inrichting en implementatie van een (digitaal) portfolio.

MijnRapportfolio in de klas

Hoe kun je MijnRapportfolio in de dagelijkse praktijk inzetten binnen je school? Op welke momenten is er ruimte (te maken) in je rooster om samen met de kinderen aan het portfolio te werken? Hoe zorg je ervoor dat kinderen weten aan welke doelen er gewerkt wordt? Op welke manieren kun je via MijnRapportfolio ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind? Tijdens de workshop “MijnRapportfolio in de klas” komen deze en andere vragen aan bod.

In de ochtend bezoekt een MijnRapportfolio adviseur enkele groepen om, aan de hand van vooraf met de school besproken onderwerpen, de huidige situatie te bekijken. Vervolgens ga je in de middag, onder begeleiding van een adviseur, in de vorm van een workshop met het team op zoek naar manieren om de inzet van MijnRapportfolio op jouw school verder te verbeteren.

Portfolio, van theorie naar praktijk

Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van portfolio’s in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en ga je onderzoeken welk type portfolio het beste past bij jouw school. Je start hiervoor met een theoretische inleiding, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ga je als team in een aantal verschillende werkvormen actief aan de slag om deze theorie aan te laten sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk bij jou op school. Tenslotte stel je op basis van deze bevindingen een set voorwaarden op waaraan een portfolio voor jouw school moet voldoen.

MijnRapportfolio voor kleuters

Samen met de onderbouwleerkrachten gaat een MijnRapportfolio adviseur op zoek naar de ideale invulling en inzet van MijnRapportfolio voor de kleutergroepen. Je bekijkt bijvoorbeeld hoe MijnRapportfolio kan worden ingezet bij observaties of hoe je het kunt gebruiken om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Op basis van de wensen worden er voorbeelden besproken van hoe MijnRapportfolio op andere scholen wordt ingezet en op welke manier bestaande werkwijzen kunnen worden vertaald naar MijnRapportfolio voor jouw school.

Kindgesprekken; Van instructeur naar coach

MijnRapportfolio is een ideale tool om in te zetten bij kindgesprekken. Maar hoe en wanneer plan je een kindgesprek? En hoe vaak doe je dit? Wat is het doel van dit gesprek? En hoe leg je gemaakte afspraken vast?
Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van kindgesprekken in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en ga je onderzoeken op welke manier kindgesprekken (nog beter) kunnen worden ingezet op jouw school.

Thematisch werken met MijnRapportfolio

Scholen die thematisch werken hebben vaak behoefte aan een duidelijk overzicht van welke doelen er tijdens de thema’s behandeld zijn. In deze workshop bespreek je de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft op het gebied van thematisch en projectmatig werken. Je bespreekt op welke manier je kinderen inzicht kunt geven in de doelen die tijdens een thema aan de orde komen en hoe ze zichzelf hierop kunnen beoordelen. Ook bekijk je de verschillende manieren waarop je overzicht houdt op de doelen die aan bod gekomen zijn en nog aan bod moeten komen.

Adviesgesprek

De meeste scholen kiezen er voor om MijnRapportfolio stapsgewijs in te richten en steeds verder af te stemmen op hun wensen en visie. Het is verstandig om elke volgende stap te starten met een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Zo weet je als school zeker dat je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft en kun je profiteren van de kennis en ervaring van onze adviseurs bij het maken van keuzes. Dit zelfde geldt voor scholen die al langer met MijnRapportolio werken. Aanpassingen in je onderwijs kunnen van grote invloed zijn op hoe je MijnRapportfolio inzet in de klas.

MijnRapportfolio in het Jenaplanonderwijs

Te vaak wordt een rapportage voornamelijk gebruikt om een kind af te zetten tegen een gemiddelde terwijl het een krachtig hulpmiddel kan zijn om kinderen te helpen bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij is het van wezenlijk belang om te kijken naar de totale ontwikkeling van het kind.

Teamtraining

De meeste scholen volgen als ze gaan starten of net nadat ze gestart zijn een teamtraining. Vaak veranderen scholen na een tijdje een gedeelte van hun inrichting. Er komen een aantal nieuwe teamleden bij of je gaat gebruik maken van nieuwe functionaliteiten. Misschien heb je na een vakantieperiode wel behoefte aan een opfriscursus?
Plan dan samen met jouw adviseur een extra teamtraining. Deze wordt volledig op de wensen van je school en op bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten afgestemd.

Beheerder training

Als schoolbeheerder heb je een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de andere leerkrachten. Als schoolbeheerder ben je niet alleen contactpersoon tussen je team en MijnRapportfolio maar dient ook als vraagbaak voor je team. Tijdens de schoolbeheerder training bespreken we alle extra functionaliteiten die je als schoolbeheerder kunt gebruiken en krijg je een uitgebreide instructie over de functionaliteiten die leerkrachten zelf hebben. We bespreken een aantal  veel voorkomende vragen van leerkrachten en ouders en hoe hier mee om te gaan en geven we je tips over het gebruik.

Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang om kinderen en ouders mee te nemen in de keuzes die de school passend bij hun visie heeft gemaakt voor het gebruik van MijnRapportfolio. Zo weet je als school zeker dat kinderen en ouders actief betrokken zijn bij deze nieuwe manier van het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen.

De website van MijnRapportfolio maakt gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren en de website te verbeteren.