Koppelpartners

Basislicentie

ParnasSys

Gebruikers:
Door de koppeling met ParnasSys worden dagelijks de gebruikers geïmporteerd uit het administratiesysteem. Dit betekent dat je altijd je kinderen, groepen, leerkrachten en ouders up-to-date hebt in het systeem. De gegevens worden dagelijks verwerkt en dit gebeurt altijd ’s nachts.

Toetsresultaten:

Het is ook mogelijk om toetsresultaten te importeren. Deze kunnen in je omgeving op verschillende manieren worden weergegeven. Alleen resultaten die rechtstreeks in ParnasSys zijn ingevoerd kunnen wij juist overnemen.

Esis

Gebruikers:
Door de koppeling met ESIS worden dagelijks de gebruikers geïmporteerd uit het administratiesysteem. Dit betekent dat je altijd je kinderen, groepen, leerkrachten en ouders up-to-date hebt in het systeem. De gegevens worden dagelijks verwerkt en dit gebeurt altijd ’s nachts.

Rapporten:
Maak je gebruik van ESIS Rapporten? Dan kunnen deze ook in MijnRapportfolio worden geplaatst vanuit ESIS

Smartschool

Gebruikers:
Door de koppeling met Smartschool worden dagelijks de gebruikers geïmporteerd uit het administratiesysteem. Dit betekent dat je altijd je kinderen, groepen, leerkrachten en ouders up-to-date hebt in het systeem. De gegevens worden dagelijks verwerkt en dit gebeurt altijd ’s nachts.

Geen ESIS, ParnasSys of Smartschool?

Gebruikers:
Het is uiteraard ook mogelijk om de leerling en leerkracht gegevens te importeren via een EDEXML bestand. Deze export is mogelijk vanuit alle in Nederland gebruikte school administratie systemen.

Accountbeheer:
Bij het laden van een EDEXML bestand worden gegevens niet automatisch dagelijks bijgewerkt. Via onze veilige omgeving kun je als school een nieuwe export aanleveren welke wij z.s.m. updaten in het systeem.

SCOL

Resultaten: 
Ook de resultaten uit SCOL kunnen geüpload worden binnen MijnRapportfolio. 

Deze worden op hoofdniveaus weergegeven.

Pluslicentie (UWLR)

IEP

Resultaten:

We kunnen de resultaten importeren van het onderdeel “hoofd”  en weergeven in MijnRapportfolio. Voor het onderdeel “hart” en “handen” kun je een pdf uploaden

Malmberg

Methodetoetsresultaten:
Via deze UWLR-koppeling kun je rechtstreeks de ingevoerde gegevens in de resultatenmonitor van Malmberg of Bingel importeren in MijnRapportfolio. Wij geven dan de resulaten weer op de wijze zoals de uitgever deze aanlevert.