Workshops & Trainingen

Workshops

teamtraining

Van visie naar MijnRapportfolio

OCHTEND of MIDDAG

In verschillende werkvormen ga je als team actief onderzoeken op welke manier een portfolio aansluit bij de visie van je school.

tablets

MijnRapportfolio in de klas

OCHTEND & MIDDAG

Met het team op zoek naar manieren om de inzet van MijnRapportfolio op jouw school verder te verbeteren?

Meelopen in de ochtend met een workshop in de middag.​

postit

Van theorie naar praktijk

OCHTEND of MIDDAG

Je start met een theoretische inleiding. Daarna ga je aan de slag om de theorie aan te laten sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

kleuters

MijnRapportfolio met kleuters

BIJEENKOMST van 2 UUR

Hoe zet je MijnRapportfolio in bij observaties en hoe kun je MijnRapportfolio gebruiken voor de verhoging van ouderbetrokkenheid.

pexels-julia-m-cameron-4145354

Kindgesprekken voeren

OCHTEND of MIDDAG

Van instructeur naar coach: In deze workshop ga je onderzoeken op welke manier kindgesprekken kunnen worden ingezet en hoe MijnRapportfolio hierin kan ondersteunen.

pexels-max-fischer-5212695

Thematisch werken

TWEEMAAL 2 UUR

Thematisch en projectmatig werken met MijnRapportfolio.

Ouderbetrokkenheid vergroten

BIJEENKOMST van 2 UUR

Hoe betrek je kinderen en ouders bij het gebruik van MijnRapportfolio? Compleet met draaiboek, foldertemplates, presentaties etc.

MijnRapportfolio in het Jenaplanonderwijs

OCHTEND of MIDDAG

Waaraan moet je rapportage voldoen om deze aan te sluiten op het jenaplan gedachtengoed?

Trainingen

Teamtraining

BIJEENKOMST van 2 UUR

De meeste scholen volgen als ze gaan starten of net nadat ze gestart zijn een teamtraining.

Vaak veranderen scholen na een tijdje een gedeelte van hun inrichting.  Er komen nieuwe leerkrachten bij of je gaat gebruik maken van nieuwe functionaliteiten.

Misschien heb je na een vakantieperiode wel behoefte aan een opfriscursus?

Plan dan samen met jouw adviseur een extra teamtraining. Deze wordt volledig op de wensen van je school en op bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten afgestemd.

Beheerdertraining

ONGEVEER 2 UUR

Als schoolbeheerder heb je een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de andere leerkrachten. 

Je bent niet alleen contactpersoon tussen je team en MijnRapportfolio, maar dient ook als vraagbaak voor je team.

 

Tijdens de schoolbeheerdertraining bespreken we alle extra functionaliteiten die je als schoolbeheerder kunt gebruiken en krijg je een uitgebreide instructie over de functionaliteiten die leerkrachten zelf hebben. 

We bespreken een aantal veelvoorkomende vragen van leerkrachten en ouders en hoe hier mee om te gaan. We geven ook tips over het gebruik van MijnRapportfolio.

 

Adviesgesprek

ONGEVEER 2 UUR

De meeste scholen kiezen ervoor om MijnRapportfolio stapsgewijs in te richten en steeds verder af te stemmen op hun wensen en visie. 

Het is verstandig om elke volgende stap te starten met een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Zo weet je als school zeker dat je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft je kun je profiteren van de kennis en ervaring van onze advieurs bij het maken van keuzes.

Bovenstaande geldt ook voor scholen die al langer met MijnRapportfolio werken. Aanpassingen in je onderwijs kunnen van grote invloed zijn op hoe je MijnRapportfolio inzet in je klas.

Van visie naar MijnRapportfolio

Samen met een MijnRapportfolio adviseur kijk je als team in een sessie van
ongeveer 3,5 uur naar de mogelijkheden die een (digitaal) porfolio te bieden
heeft voor je school. In verschillende werkvormen ga je als team actief
onderzoeken op welke manier een portfolio aansluit bij de visie van de school.
Na de workshop in teamverband worden de informatie en ervaringen kort
nabesproken met een werkgroep en/ of MT. Op basis van al deze input stelt
de MijnRapportfolio adviseur een document op dat als kapstok kan dienen bij
alle keuzes die er gemaakt worden bij de inrichting en implementatie van een
(digitaal) portfolio.

Voor wie?

Scholen die overwegen om een (digitaal) portfolio te gebruiken of op zoek zijn naar de juiste tool bij hun behoefte.

Na deze workshop heb je als team...

– Een duidelijke wens- en behoeftenoverzicht
– Een lijst met punten die in het portfolio voor je school moet terugkomen

MijnRapportfolio in de klas

Hoe kun je MijnRapportfolio in de dagelijkse praktijk inzetten binnen je
school? Op welke momenten is er ruimte (te maken) in je rooster om samen
met de kinderen aan het portfolio te werken? Hoe zorg je ervoor dat kinderen
weten aan welke doelen er gewerkt wordt? Op welke manieren kun je via
MijnRapportfolio ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind? Tijdens
de workshop “MijnRapportfolio in de klas” komen deze en andere vragen aan
bod.

In de ochtend bezoekt een MijnRapportfolio adviseur enkele groepen om, aan
de hand van vooraf met de school besproken onderwerpen, de huidige
situatie te bekijken. Vervolgens ga je in de middag, onder begeleiding van een
adviseur, in de vorm van een workshop met het team op zoek naar manieren
om de inzet van MijnRapportfolio op jouw school verder te verbeteren.

Voor wie?

Gebruikers van MijnRapportfolio

Na deze workshop heb je als team...

– Tips en tricks om MijnRapportfolio effectief in te zetten
– Duidelijk beeld of MijnRapportfolio naar wens en mogelijkheden is ingericht
Inzicht hoe MijnRapportfolio ingepland kan worden in je dag

Van theorie naar praktijk

Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van portfolio’s in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en ga je onderzoeken welk type portfolio het beste past bij jouw school. Je start hiervoor met een theoretische inleiding, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ga je als team in een aantal verschillende werkvormen actief aan de slag om deze theorie aan te laten sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk bij jou op school. Tenslotte stel je op basis van deze bevindingen een set voorwaarden op waaraan een portfolio voor jouw school moet voldoen.

Voor wie?

Scholen die al gebruik maken van een (digitaal) portfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heb je als team...

– Een goed beeld van de voor- en nadelen van verschillende typen portfolio’s.
– Een lijst met voorwaarden waaraan een portfolio voor jouw school moet
voldoen

MijnRapportfolio voor kleuters

Samen met de onderbouwleerkrachten gaat een MijnRapportfolio adviseur op zoek naar de ideale invulling en inzet van MijnRapportfolio voor de kleutergroepen. Je bekijkt bijvoorbeeld hoe MijnRapportfolio kan worden ingezet bij observaties of hoe je het kunt gebruiken om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Op basis van de wensen worden er voorbeelden besproken van hoe MijnRapportfolio op andere scholen wordt ingezet en op welke manier bestaande werkwijzen kunnen worden vertaald naar MijnRapportfolio voor jouw school.

Voor wie?

Onderbouwleerkrachten van scholen die werken of gaan werken met MijnRapportfolio

Na deze workshop heb je als team...

– Een goed beeld van de mogelijkheden van MijnRapportfolio binnen kleutergroepen, afgestemd op jouw school. 

Kindgesprekken van instructeur naar coach

MijnRapportfolio is een ideale tool om in te zetten bij kindgesprekken. Maar hoe en wanneer plan je een kindgesprek? En hoe vaak doe je dit? Wat is het doel van dit gesprek? En hoe leg je gemaakte afspraken vast? Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van kindgesprekken in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en ga je onderzoeken op welke manier kindgesprekken (nog beter) kunnen worden ingezet op jouw school.

Voor wie?

Scholen die al gebruik maken van MijnRapportfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heb je als team...

– Theoretische kennis opgedaan over de meerwaarde van kindgesprekken in
het onderwijs.
– Heldere doelen gesteld over de inzet en vorm van kindgesprekken.

MijnRapportfolio in de klas

Scholen die thematisch werken hebben vaak behoefte aan een duidelijk overzicht van welke doelen er tijdens de thema’s behandeld zijn. In deze workshop bespreek je de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft op het gebied van thematisch en projectmatig werken. Je bespreekt op welke manier je kinderen inzicht kunt geven in de doelen die tijdens een thema aan de orde komen en hoe ze zichzelf hierop kunnen beoordelen. Ook bekijk je de verschillende manieren waarop je overzicht houdt op de doelen die aan bod gekomen zijn en nog aan bod moeten komen.

Voor wie?

Scholen die thematisch werken en al gebruik maken van MijnRapportfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heb je als team...

– Een duidelijk beeld van hoe je MijnRapportfolio kunt gebruiken om overzicht
te houden op de behandelde doelen in je projecten.
– Ideeën over hoe je kinderen nog beter kunt betrekken bij hun eigen leren
door doelen binnen projecten te visualiseren

Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang om kinderen en ouders mee te nemen in de keuzes die de school passend bij hun visie heeft gemaakt voor het gebruik van MijnRapportfolio. Zo weet je als school zeker dat kinderen en ouders actief betrokken zijn bij deze nieuwe manier van het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen. Vragen waar je tijdens dit proces tegenaan kunt lopen: – Hoe zorg je ervoor dat ouders een bijeenkomst over MijnRapportfolio niet willen missen? – Hoe informeer je ouders en zorg je ervoor dat ze de bijeenkomst niet vergeten? – Hoe zorg je ervoor dat ouders actief worden betrokken bij de bijeenkomst? – Hoe zorg je voor heldere informatie en een goede presentatie? Onze adviseurs ondersteunen scholen graag bij dit proces.

Voor wie?

Werkgroep MijnRapportfolio of directie

Na deze workshop heb je als team...

– Een duidelijk beeld over hoe je kinderen en ouders kunt betrekken tijdens de
invoering van MijnRapportfolio.
– Compleet draaiboek met daarin: een template voor een ouderfolder,
stappenplan, uitnodiging informatiebijeenkomst en presentatie voor ouders.

MijnRapportfolio in het Jenaplanonderwijs

Te vaak wordt een rapportage voornamelijk gebruikt om een kind af te zetten
tegen een gemiddelde terwijl het een krachtig hulpmiddel kan zijn om
kinderen te helpen bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij is het van wezenlijk
belang om te kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. In het boek
“Jenaplan, school waar je leert samenleven” wordt de ontwikkeling naar een
(nog meer) jenaplan rapportage in drie heldere stappen beschreven.
Tijdens de workshop verkennen we deze drie stappen en de praktische
implicaties hiervan binnen je onderwijs. Waaraan moet je rapportage voldoen
om deze aan te sluiten op het jenaplan gedachtegoed? Hoe bereik je de
ideaalsituatie waarin kinderen met behulp van een portfolio eigen leerdoelen
en een eigen leerroute kunnen bepalen en op hun ontwikkeling kunnen
reflecteren?

Voor wie?

Teams van jenaplanscholen die op een andere manier willen gaan
rapporteren, of hun huidige manier van rapporteren willen digitaliseren.

Na deze workshop heb je als team...

– Je kennis omtrent rapportage in het jenaplanonderwijs opgefrist. (Als
theoretisch kader wordt hiervoor de informatie uit het boek “Jenaplan school

Aanvragen
Workshop(s) / Training(en)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam aanvrager:
Workshop(s):
Geef aan welke workshop(s) je graag wilt afnemen.
Trainingen:
Geef aan welke training je graag wilt afnemen.
Toestemming AVG
Onze medewerkers nemen contact op met een aanbod van de geselecteerde workshop(s) en/of training(en). Wilt u u dat uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd worden, dan kunt u dit aangeven via contact@mijnrapportfolio.nl