Disclaimer & Privacyverklaring

Wij verwerken een aantal (persoons)gegevens:
De verwerkingsverantwoordelijke is Synaxion B.V. gevestigd te Eindhoven. Als u ervoor kiest uw naam en e-mailadres op de website met ons te delen, dan zullen wij deze gebruiken om u inhoudelijk te informeren omtrent het product MijnRapportfolio.

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. 

Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bent van MijnRapportfolio (u bent bijvoorbeeld contactpersoon van de school) of heeft aangegeven informatie omtrent MijnRapportfolio te willen blijven ontvangen. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens. U heeft te allen tijde het
recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens door te laten voeren. Hiervoor kunt u  een e-mailbericht sturen naar contact@mijnrapportfolio.nl

In onze mailings is een link opgenomen om wijziging en/of verwijdering van uw gegevens door te laten voeren. Een e-mailbericht sturen is dan niet meer nodig.

Analyses:
MijnRapportfolio.nl gebruikt cookies om het bezoekersgedrag te kunnen analyseren (hiervoor gebruikt MijnRapportfolio Google Analytics). Daarmee kunnen we onze website zo goed mogelijk inrichten voor bezoekers. MijnRapportfolio heeft geen inzage in IP-adressen, deze worden geanonimiseerd.

Website bezoekers zijn dus niet te herleiden naar personen. Er worden geen persoonsgegevens met Google gedeeld.