Over ons

Wil je meer informatie neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Binnen MijnRapportfolio wordt de ontwikkeling op meerdere vlakken zichtbaar gemaakt. Doordat kind en leerkracht beiden inbreng hebben, worden verschillen zichtbaar. Hierdoor kan MijnRapportfolio uitstekend dienen als praatdocument.

Onderwijs verandert voortdurend en ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Er ontstaat steeds meer de behoefte om niet alleen de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Een goed inzicht in de ontwikkeling zorgt er voor dat gepersonaliseerd onderwijs binnen handbereik komt.

MijnRapportfolio is speciaal ontwikkeld met en voor het primair onderwijs. Het is ontstaan vanuit een vraag van één school uit Uden en vervolgens uitgegroeid tot een digitaal rapport en portfolio dat kan worden afgestemd op de visie en wensen van elke school. 

Het aantal gebruikers groeit snel en daarmee ook het team van MijnRapportfolio. 

Ons team bestaat uit adviseurs, productspecialisten en ontwikkelaars. Iedere dag zet het MijnRapportfolio team zich in zodat al onze gebruikers  MijnRapportfolio optimaal beleven.

Wij staan voor je klaar!

De Verrekijker, Ell
KC Aelse, Elsloo
De Kameleon, Werchter (BE)
De Verwondering, Lent

De Verrekijker, Ell

Toen het bestuur van onze school (SPOLT) met een ambitieus beleidsplan kwam waarin onder andere kindportfolio’s centraal stonden, hebben wij goed gekeken naar ons toenmalige papieren portfolio. Deze trotsmappen gaven ons een goede basis voor het werken met een portfolio maar niet de ruimte om de volledige ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen.


Bij onze zoektocht naar een portfolio hebben we leerkrachten, kinderen en ouders betrokken. Bij het kiezen van een portfolio hebben we een drietal uitgangspunten gehanteerd. We willen de ontwikkeling van kinderen zichtbaar maken, zonder ze daarbij te vergelijken met een gemiddelde.  

Daarnaast is het voor ons belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces door het
selecteren en bewaren van hun werk. Tenslotte vinden we zelfreflectie erg belangrijk. Doordat
het kind zelf kiest welk werk er bewaard wordt en kan motiveren waarom het juist dit werk wil
bewaren, kan het kind nieuwe doelen opstellen. Hierdoor wordt het kind ook echt de eigenaar
van het portfolio. Inloggen gebruikers

In het begin hadden we vooral moeite met het ontdekken van de mogelijkheden van MijnRapportfolio. Wat kan er wel en niet verwerkt worden? Gelukkig zijn we hierbij goed geholpen
door onze MijnRapportfolio adviseur. We worden door mensen van MijnRapportfolio altijd snel geholpen en waarderen ook dat onze ideeën voor de toekomst altijd worden gehoord. We zijn als school daarnaast ook gestart met het maken van instructiefilmpje voor (nieuwe) ouders. Hierin leggen de leerkrachten en kinderen samen uit wat er allemaal in MijnRapportfolio staat en waar ouders dit terug kunnen vinden.


Voor scholen die net starten of nog moeten starten met MijnRapportfolio kunnen we aanraden om de handvaten die er aangeboden worden goed te gebruiken (zoals bijvoorbeeld de poster met het stappenplan) maar ook om een goede visie te vormen per onderdeel. Waarvoor wil je een onderdeel inzetten en hoe ga je dit doen? Neem kleine stappen en implementeer MijnRapportfolio stap voor stap (één onderdeel per keer) zodat het overzichtelijk blijft voor alle betrokkenen.

KC Aelse, Elsloo

De eerste keer dat wij van MijnRapportfolio hoorden was via ons bestuur, Kindante, en een collega school. We hebben kennis gemaakt met MijnRapportfolio tijdens een studiedag voor ICTers binnen het bestuur. We kregen vanuit het bestuur twee mogelijke portfolio aanbieders aangeboden en hebben uiteindelijk gekozen voor MijnRapportfolio. De reden hiervoor was dat het alternatief erg statisch was en niet zozeer aangepast kon worden naar onze wensen en visie. In onze visie staan eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het eigen leren centraal, dit wilden wij graag terug laten komen in het portfolio dat we gebruiken.


Het afgelopen schooljaar hebben we vooral kennis gemaakt met de startpagina en vragenlijsten (Zo ben ik & Zo werk ik) uit het digitale portfolio van MijnRapportfolio. We zijn erg blij met onze invulling van deze onderdelen en erg blij dat onze wensen zo snel verwerkt zijn in MijnRapportfolio. Volgend schooljaar gaan we ook beginnen met het onderdeel ‘Talenten’ (de digitale trotsmap van MijnRapportfolio). Daarnaast gaan we beginnen met de inrichting van het Inloggen gebruikers rapport gedeelte van MijnRapportfolio om onze leerdoelen te verwerken. Momenteel hebben we  ons traditionele rapport geplaatst in de documenten van MijnRapportfolio, dit gaan we langzaam afbouwen terwijl we aan ons nieuwe rapport gaan werken.
De reden dat we stap voor stap meer onderdelen gaan gebruiken is omdat we willen dat  MijnRapportfolio aansluit bij onze werkwijze in de dagelijkse praktijk en niet zodat mensen gaan
werken op basis van onze rapport keuze.


Wij zijn bij de inrichting in het begin door David (MijnRapportfolio Adviseur) en later door Rob
(MijnRapportfolio Adviseur) begeleid. Zij hebben ons vooral geholpen om onze wensen te visualiseren. Omdat ze zelf ook uit het onderwijs komen spreken ze ook de taal, wat enorm helpt bij de inrichting van MijnRapportfolio. De adviserende rol die ze vervullen hierbij is erg prettig: ze luisteren en geven advies of mogelijkheden in plaats te vertellen wat we zouden moeten doen. Op deze manier blijft de inrichting ook dicht bij onze visie en wensen. Wij hebben niet gekozen voor een teamtraining maar gekozen om de bouwcoördinatoren goed te trainen. Daarna hebben de bouwcoördinatoren ieder hun directe collega’s getraind tijdens een bouwvergadering. Hierdoor kunnen de collega’s ook elkaar helpen en leren van elkaar. 

 

Onze tip voor scholen die net beginnen met MijnRapportfolio, of scholen die nog moeten beginnen is: bereid alles goed voor en zorg dat er genoeg tijd beschikbaar is voor de inrichting van MijnRapportfolio. Kies voor een volgorde en ga pas verder met de volgende stap als het eerste naar wens is. Het is hierbij belangrijk om het beleid en de verantwoordelijkheid goed te verdelen en duidelijke afspraken te maken binnen het team. Wij hebben het voordeel dat onze bouwcoördinatoren gedeeltelijk ambulant zijn en daardoor de leerkrachten goed kunnen ondersteunen als het om MijnRapportfolio gaat.

Wat voor ons het eerste grote probleem opleverde was toen we ouders toegang gaven. Veel ouders stonden zonder of met een verouderd e-mail adres in ons systeem. Hierdoor kregen zij geen toegangscode toegestuurd bij het eerste keer inloggen. Wij raden scholen daarom zeker aan om dit vooraf te controleren bij ouders!


Om MijnRapportfolio goed te gebruiken in de klas hebben we per bouw de beschikking over 90 iPads (er zitten in totaal 540 kinderen op school), maar hopen dit snel uit te kunnen breiden. Op die manier kunnen kinderen straks nog makkelijker en zelfstandiger gebruik maken van het onderdeel ‘Talenten’ in MijnRapportfolio. Op die manier geven we ook weer een stukje eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan de kinderen: ze kiezen zelf wat ze belangrijk vinden en waar ze trots op zijn!
Met de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft denken wij dat het op iedere school te gebruiken is. Het is wel zo dat door alle keuzes en eigen invulling het meer tijd kost om MijnRapportfolio in te richten, maar hierdoor maak je het wel helemaal passend voor jouw school.

De Verrekijker, Ell
KC Aelse, Elsloo
De Kameleon, Werchter (BE)
De Verwondering, Lent

De Kameleon, Werchter (BE)

We hebben MijnRapportfolio voor het eerst gezien tijdens de NOT 2019 in Utrecht. Als Belgische school werken wij vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit (Het OK, https://www.onderwijsinspectie.be/nl/het-referentiekader-voor-De onderwijskwaliteit-ok).


Het idee hierbij is dat we gaan werken vanuit de doelen in plaats van gewoon punten geven. Daarnaast werkten we al met een doorgeefkaft (portfolio map) en waren we op zoek naar een trotsdoos voor de jongste kinderen.


Al zoekende naar alle bovenstaande punten kwamen wij op de NOT terecht bij MijnRapportfolio en waren enthousiast over de mogelijkheden. Na een aantal keren contact, hebben we MijnRapportfolio overtuigd om de landsgrenzen over te gaan en samen met ons het MijnRapportfolio vorm te geven
voor onze school. Hiermee zijn we in april van start gegaan.


Met de ervaring met het steeds meer digitaliseren en de overstap naar het digitale administratie systeem Smartschool wisten wij dat we MijnRapportfolio stap voor stap moesten gaan invoeren.

hebben daarom bewust gekozen om komend schooljaar eerst aan de slag te gaan met het Portfolio
waarmee we afscheid kunnen nemen van onze doorgeefkaften en meteen aan de slag kunnen met een (digitale) trotsdoos.


Met de ingezette digitalisering op school, onder andere het aanleggen van een goed WiFi netwerk, LCD digiboarden en de aanschaf van iPads past MijnRapportfolio mooi in deze ontwikkeling. Een andere belangrijke reden om over te stappen op het online systeem is de afhankelijkheid van de ICT. Het zou ondenkbaar zijn om in een rapport periode alle gegevens te verliezen door een crash van één van onze computers. Doordat MijnRapportfolio online staat kan dit niet gebeuren.


Voor scholen die erover nadenken om met MijnRapportfolio te gaan werken hebben we nog wel een aantal tips. De belangrijkste misschien wel: zorg dat je school klaar is voor het gebruik van een digitaali portfolio door goede WiFi verbinding en genoeg apparaten voor de kinderen én leerkrachten.
Daarnaast is het goed om ieder gedeelte van de school (alle leerjaren én de kleuters) te betrekken bij
de inrichting. Het is daarbij goed als er iemand binnen de school ook extra tijd en mogelijkheid krijgt
om te werken aan de inrichting van MijnRapportfolio.
Vanaf volgend schooljaar gaan wij meteen aan de slag met MijnRapportfolio. We zullen hier alle leraren bij betrekken en zo langzaam zorgen dat ieder kind een persoonlijk portfolio krijgt. Gedurende het jaar gaan we ook samen met onze MijnRapportfolio adviseur aan de slag om ons rapport in te richten naar onze wens.

De Verwondering, Lent

Wij hebben MijnRapportfolio leren kennen via IPC Nederland. Samen met MijnRapportfolio en IPC
Nederland hebben wij de invulling van onze MijnRapportfolio geoptimaliseerd zodat ook andere
scholen binnen het IPC hiervan gebruik kunnen maken. 

 

De reden dat we door zijn gegaan met MijnRapportfolio is omdat zij open staan voor ideeën en hun tool graag door ontwikkelen samen scholen. Hierdoor kunnen we ons samen met MijnRapportfolio blijven ontwikkelen. Omdat we als één van de eerste scholen begonnen met MijnRapportfolio hebben we ook goed bij kunnen dragen aan de ontwikkelingen door onze ideeën en wensen te bespreken. Door de korte lijntjes en goede bereikbaarheid van de MijnRapportfolio adviseurs werd er snel gehandeld wanneer dit nodig was. Zo hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden onze ‘cruciale doelen’ toe te voegen, projectleerlijnen maken, ontwikkelgrafieken genereren en de mogelijkheid om met andere kleuren dan rood en groen te werken binnen bijvoorbeeld ‘Zo werk ik’.

De onderdelen van het portfolio als ‘Zo ben ik, Zo werk ik’ en ‘Zo leer ik’ vullen we met de kinderen twee keer per jaar in. Foto’s en filmpjes in talenten doen kinderen ook thuis, samen met ouders, onze mentoren controleren dit en vullen het daarna aan. Het kopje ‘Vaardigheden’ (het rapport) vullen de mentoren en de kinderen samen gedurende het hele jaar in. We gebruiken alle onderdelen binnen MijnRapportfolio omdat het voor ons ook echt het leerlingvolgsysteem is.


Het is belangrijk een weloverwogen beslissing te nemen over wat er belangrijk is in het rapportfolio voor jouw school (hierbij kan de gesprekstool van Kennisnet je helpen). Op deze manier zijn wij ook met MijnRapportfolio in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden voor ons. Daarnaast is het ook heel belangrijk om ook tijdens de implementatie van MijnRapportfolio na te denken over de ‘nieuwe’ of ‘andere’ manier van denken bij MijnRapportfolio: dit geldt namelijk niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor kinderen en ouders.


Toen wij begonnen met MijnRapportfolio is er vanuit ons veel contact geweest met David en Marco (MijnRapportfolio adviseurs). Het contact was prettig en voldoende om ons op weg te helpen. Nog steeds vinden wij het contact met MijnRapportfolio altijd prettig: ze zijn constructief, goed bereikbaar en altijd vriendelijk. Wij hebben dan ook echt het idee dat we het maximaal mogelijke halen uit MijnRapportfolio voor onze school.