Wat is MijnRapportfolio

Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MijnRapportfolio wordt altijd samen met de school ingericht zodat het aansluit op de wensen en visie van jouw school.

MijnRapportfolio

MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Voor MijnRapportfolio geldt dat het aangepast kan worden op de specifieke wensen van jouw school. Omdat de inhoud van de verschillende onderdelen volledig kan worden afgestemd op de visie en werkwijze van jouw school, past het altijd bij jullie manier van onderwijs geven.

De onderdelen van MijnRapportfolio

Startpagina

Ieder kind heeft een eigen startpagina. Op deze pagina wordt het kind gepresenteerd aan de hand van drie onderdelen:

Dit ben ik
Een foto, zelfportret of filmpje van het kind aangevuld met een aantal tekstvakken ingevuld door de leerkracht en een aantal tekstvakken ingevuld door
het kind zelf (vanaf een vooraf ingesteld leerjaar). Het aantal vakken, en door wie de vakken worden ingevuld is een keuze van de school.

Hier werk ik aan
Korte termijn doelen die het kind (in samenspraak met de leerkracht) kan bijhouden. Het kind geeft aan waar hij of zij aan werkt. De leerkracht kan deze doelen bekijken en voorzien van feedback.

Hier ben ik trots op
Een collage van een aantal foto’s uit het onderdeel ‘Talenten‘ waar het kind zelf het meest trots op is.

Het kind vindt op deze pagina ook een “te doen” lijstje terug.

Zo ben ik

Ieder kind is uniek. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Hoe ziet het kind zichzelf en hoe kijkt de leerkracht naar het kind. Door zowel het kind als de leerkracht een door de school opgestelde vragenlijst te laten invullen wordt er zichtbaar waar de overeenkomsten en verschillen zijn.

Op basis van deze verschillen kan de leerkracht een – bij het kind passend – gesprek voeren.

Zo leer ik

Ieder kind leert anders. Om als leerkracht inzicht te krijgen in de manier van leren van ieder kind kan er een leerstijlentest worden afgenomen.
Op deze wijze is het voor jou als leerkracht duidelijk welke leerstijl ieder kind heeft en kun je de wijze van lesgeven nog beter afstemmen op de individuele behoefte van het kind. Als jullie op school gebruik maken van vragenlijsten op het gebied van meervoudige intelligentie, dan kun je er ook voor kiezen om deze vragenlijsten binnen dit onderdeel af te nemen.

Zo werk ik

De manier van werken is mede bepalend voor het te behalen resultaat. Door ieder kind, binnen MijnRapportfolio,  eigenaar te maken van zijn eigen werkhouding en dit ook door jou als leerkracht te laten invullen, ontstaat er een beter beeld wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind optimaal kan werken.

Talenten

Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door dit via MijnRapportfolio expliciet te kunnen delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind.

Het kind of leerkracht kan zelf foto’s of filmpjes van werkstukken, hobby’s etc. plaatsen en aangeven welke talenten hij of zij hierbij laat zien.

Vaardigheden

Bij dit onderdeel krijg je als leerkracht inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Daarnaast kan het kind per vakgebied aangeven hoe het is gesteld met zijn of haar welbevinden, bijvoorbeeld motivatie en plezier. Je hebt als school binnen dit onderdeel veel vrijheid om af te stemmen op je wensen en visie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vakoverstijgende projecten toe te voegen.

Rapporten

Binnen MijnRapportfolio is het ook mogelijk om te werken met een traditionele rapportage. Je bepaalt zelf welke vakgebieden en eventuele onderliggende onderdelen je weergeeft en beoordeelt. Daarnaast kies je zelf voor een invulling van beoordelen (woord beoordeling, cijfers of aan de hand van één van de vele andere antwoordopties). Op deze manier worden rapport en portfolio samen weergeven in de digitale omgeving voor ouders en kinderen.

Methodetoetsen
ParnasSys koppeling

Voor scholen die ParnasSys gebruiken kunnen we via een automatische koppeling de methodetoets resultaten weergeven in MijnRapportfolio.

Je richt eenmalig je rapport in en zet zo voor alle leerjaren de rapporten klaar! Inrichten gaat eenvoudig aan de hand van het stappenplan dat we hebben opgezet. Hierbij kies je ook als school zelf hoe je de resultaten weergeeft (cijfers, woordbeoordeling etc.).

Documenten

Om het totaalbeeld van het kind helemaal compleet te maken, bestaat er binnen MijnRapportfolio, de mogelijkheid om documenten toe te voegen. Deze documenten kunnen eenvoudig gedownload worden.

Er bestaat zelfs de mogelijkheid om citoresultaten of rapport als PDF-bestand te tonen. Uiteraard kunnen de mogelijkheden uitgebreid worden.