De Verrekijker, Ell

Toen het bestuur van onze school (SPOLT) met een ambitieus beleidsplan kwam waarin onder andere kindportfolio’s centraal stonden, hebben wij goed gekeken naar ons toenmalige papieren portfolio. Deze trotsmappen gaven ons een goede basis voor het werken met een portfolio maar niet de ruimte om de volledige ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen.

Bij onze zoektocht naar een portfolio hebben we leerkrachten, kinderen en ouders betrokken. Bij het kiezen van een portfolio hebben we een drietal uitgangspunten gehanteerd. We willen de ontwikkeling van kinderen zichtbaar maken, zonder ze daarbij te vergelijken met een gemiddelde. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces door het selecteren en bewaren van hun werk. Tenslotte vinden we zelfreflectie erg belangrijk. Doordat het kind zelf kiest welk werk er bewaard wordt en kan motiveren waarom het juist dit werk wil bewaren, kan het kind nieuwe doelen opstellen. Hierdoor wordt het kind ook echt de eigenaar van het portfolio.

In het begin hadden we vooral moeite met het ontdekken van de mogelijkheden van MijnRapportfolio. Wat kan er wel en niet verwerkt worden? Gelukkig zijn we hierbij goed geholpen door onze MijnRapportfolio adviseur. We worden door mensen van MijnRapportfolio altijd snel geholpen en waarderen ook dat onze ideeën voor de toekomst altijd worden gehoord. We zijn als school daarnaast ook gestart met het maken van instructiefilmpje voor (nieuwe) ouders. Hierin leggen de leerkrachten en kinderen samen uit wat er allemaal in MijnRapportfolio staat en waar ouders dit terug kunnen vinden.

Voor scholen die net starten of nog moeten starten met MijnRapportfolio kunnen we aanraden om de handvaten die er aangeboden worden goed te gebruiken (zoals bijvoorbeeld de poster met het stappenplan) maar ook om een goede visie te vormen per onderdeel. Waarvoor wil je een onderdeel inzetten en hoe ga je dit doen? Neem kleine stappen en implementeer MijnRapportfolio stap voor stap (één onderdeel per keer) zodat het overzichtelijk blijft voor alle betrokkenen.