De Kameleon, Werchter (Vlaanderen)

We hebben MijnRapportfolio voor het eerst gezien tijdens de NOT 2019 in Utrecht. Als Belgische school werken wij vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit (Het OK, https://www.onderwijsinspectie.be/nl/het-referentiekader-voor-De onderwijskwaliteit-ok).
Het idee hierbij is dat we gaan werken vanuit de doelen in plaats van gewoon punten geven. Daarnaast werkten we al met een doorgeefkaft (portfolio map) en waren we op zoek naar een trotsdoos voor de jongste kinderen.

Al zoekende naar alle bovenstaande punten kwamen wij op de NOT terecht bij MijnRapportfolio en waren enthousiast over de mogelijkheden. Na een aantal keren contact, hebben we MijnRapportfolio overtuigd om de landsgrenzen over te gaan en samen met ons het MijnRapportfolio vorm te geven voor onze school. Hiermee zijn we in april van start gegaan.

Met de ervaring met het steeds meer digitaliseren en de overstap naar het digitale administratie systeem Smartschool wisten wij dat we MijnRapportfolio stap voor stap moesten gaan invoeren. We hebben daarom bewust gekozen om komend schooljaar eerst aan de slag te gaan met het Portfolio waarmee we afscheid kunnen nemen van onze doorgeefkaften en meteen aan de slag kunnen met een (digitale) trotsdoos.
Met de ingezette digitalisering op school, onder andere het aanleggen van een goed WiFi netwerk, LCD digiboarden en de aanschaf van iPads past MijnRapportfolio mooi in deze ontwikkeling. Een andere belangrijke reden om over te stappen op het online systeem is de afhankelijkheid van de ICT. Het zou ondenkbaar zijn om in een rapport periode alle gegevens te verliezen door een crash van één van onze computers. Doordat MijnRapportfolio online staat kan dit niet gebeuren.

Voor scholen die erover nadenken om met MijnRapportfolio te gaan werken hebben we nog wel een aantal tips. De belangrijkste misschien wel: zorg dat je school klaar is voor het gebruik van een digitaal portfolio door goede WiFi verbinding en genoeg apparaten voor de kinderen én leerkrachten. Daarnaast is het goed om ieder gedeelte van de school (alle leerjaren én de kleuters) te betrekken bij de inrichting. Het is daarbij goed als er iemand binnen de school ook extra tijd en mogelijkheid krijgt om te werken aan de inrichting van MijnRapportfolio.

Vanaf volgend schooljaar gaan wij meteen aan de slag met MijnRapportfolio. We zullen hier alle leraren bij betrekken en zo langzaam zorgen dat ieder kind een persoonlijk portfolio krijgt. Gedurende het jaar gaan we ook samen met onze MijnRapportfolio adviseur aan de slag om ons rapport in te richten naar onze wens.