mijnrapportfolio logo
MijnRapportfolio logo
NOT jaarbeurs Utrecht

Dé tool om ontwikkeling zichtbaar te maken!

Lees meer
iPad screens Mijnrapportfolio

Rapport

De rapportfunctie van MijnRapportfolio helpt scholen tijdens de overgang naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast helpt MijnRapportfolio inzichtelijk maken hoe zowel leerkracht als kind de ontwikkeling van de leerling zien.

Portfolio

Om ontwikkeling te stimuleren en inzichtelijk te maken brengt MijnRapportfolio de groei in kaart op verschillende vlakken. Ontwikkelmomenten worden opgeslagen en blijven beschikbaar om in te zien. Daarnaast kunnen leerlingen aan de hand van foto’s hun talenten en talentontwikkeling in kaart brengen.

Ouder Login

Omdat de betrokkenheid van de ouders natuurlijk een belangrijke pijler is in de ontwikkeling van het kind, is het van belang om in te zien waar het kind dagelijks mee bezig is. Door toegang tot MijnRapportfolio hebben de ouders altijd inzicht in de ontwikkeling van het kind.

MijnRapportfolio

Nu het onderwijs zich steeds meer gaat richten op de brede, individuele ontwikkeling van de leerling is de behoefte ontstaan om deze ontwikkeling over langere perioden te volgen. MijnRapportfolio is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd.

Voor wie is het?

MijnRapportfolio helpt om de overstap naar ontwikkelingsgericht onderwijs te overbruggen voor scholen die deze stap nog willen nemen. Voor de scholen die al ontwikkelingsgericht werken, helpt MijnRapportfolio om op één centrale plek de brede ontwikkeling te volgen. Leerling en leerkracht leveren beiden input en kunnen met elkaar in gesprek op basis van inzichten die worden opgedaan uit de heldere, kindvriendelijke presentatie. In plaats van enkele keren per jaar, hebben ouders voortdurend inzicht in de ontwikkeling van hun kind, waarbij MijnRapportfolio kan dienen als basis voor (periodieke) gesprekken met de leerkracht.

Klant aan het woord

 • tmulderke-logo

  Martijn SchoonaardDirecteur van basisschool ’t Mulderke

  "Ik geloof in een leeromgeving waar digitale hulpmiddelen ten dienste staan van het kind, zonder de echte interactie met elkaar tekort te doen. MijnRapportfolio ondersteunt dit."

 • basisschool De Verwondering

  Jan Willem HelminkDirecteur van basisschool De Verwondering

  "Met behulp van MijnRapportfolio bereiden wij onze kinderen voor op een leven lang leren."

 • Basisschool de Esdoorn

  Ed van UdenLeerkracht Basisschool de Esdoorn en Trainer bij IPC Nederland

  "Met MijnRapportfolio zijn kinderen zich bewust van hun eigen leerontwikkeling. Het vormt de toegang tot goede leergesprekken tussen de leerkracht en leerling."

 • tmulderke-logo

  Martijn SchoonaardDirecteur van basisschool ’t Mulderke

  "Het draait om leren in het onderwijs. Leren is echter meer dan taal en rekenen alleen. MijnRapportfolio maakt leren in de breedte zichtbaar. Voor kinderen, voor ouders en leerkrachten."

De voordelen van MijnRapportfolio

Focus op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind

Kindvriendelijk in gebruik, overzichtelijk voor leerkracht en ouders

Uploaden van foto’s en tekeningen

Eenvoudig in dagelijks gebruik

Betere spreiding van werkdruk voor leerkrachten

iPhone sample

Mooie visualisatie van de leerlijnen

Talentontwikkeling zichtbaar maken

Persoonlijke inlog voor alle gebruikers

Maakt leren in de breedte zichtbaar

Gebruiksvriendelijk design

Onderdelen van MijnRapportfolio

Startpagina

Iedereen heeft een persoonlijk startpagina, deze bevat onder andere een takenlijst en een fotomuur die door de leerling zelf kan worden samengesteld.

Dit ben ik

Deze functie is ook terug te vinden op de startpagina en is een combinatie van een zelfportret/foto van het kind, aangevuld met drie kwaliteiten volgens de leerkracht en drie kwaliteiten die het kind zelf invult.

Ontwikkelpunten

De leerkracht en de leerling kijken samen naar aandachtspunten in de les, leerdoelen of ontwikkeling van kwaliteiten. De leerling kan aangeven wat hij doet om dit te ontwikkelen en hoe de ontwikkeling verloopt.

Zo ben ik

Gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, ingevuld door zowel de leerkracht als de leerling. Hier komt een overzicht uit waarbij de verschillen bij de leerkracht en de leerling duidelijk worden.

Zo leer ik

Leerstijlen test die door de leerling wordt ingevuld. Voor de leerling wordt hier duidelijk wat zijn leerstijl is, de leerkracht krijgt een overzicht van de leerstijlen in de klas en kan daarop zijn lesprogramma afstemmen.

Zo werk ik

Ingevuld door de leerkracht en de leerling. Het geeft inzicht in de werkhouding en concentratie van de leerling. Net als bij “Zo ben ik” komt hier ook een overzicht uit met de antwoorden van leerkracht en leerling.

Talenten

Hier kan de leerling of leerkracht foto’s plaatsen van werkstukken, hobby’s etc. Aan deze foto’s kunnen vervolgens de talenten van deze leerling worden gekoppeld. Zo ontstaat er in de loop van tijd een verzameling van “bewijsstukken” op het gebied van talentontwikkeling.

Vaardigheden

Deze functionaliteit geeft inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Dit kan door middel van het inzichtelijk maken van leerlijnen of door het toevoegen van cijferlijsten. Ook kan het kind per vakgebied aangeven hoe het gesteld is met bijvoorbeeld motivatie en plezier.

MijnRapportfolio als praatdocument

Leerling

De leerling levert input op het gebied van zijn talenten, vaardigheden, werkhouding en sociaal-emotioneel welbevinden. De leerling bouwt hiermee aan zijn eigen dossier, krijgt zicht op zijn eigen ontwikkeling en wordt betrokken bij zijn eigen leerproces. Tijdens gesprekken met de leerkracht kunnen de verschillen in opvatting tussen leerling en leerkracht aan bod komen en kunnen er korte termijndoelen worden opgesteld die in MijnRapportfolio worden opgenomen.

Leerkracht

De leerkracht levert input op het gebied van de vaardigheden, werkhouding en sociaal-emotionaal welbevinden van de leerlingen. Hiermee houdt zij zicht op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast kan MijnRapportfolio dienen als praatdocument tussen leerkracht en leerling of tussen leerkracht en ouders. In plaats van periodieke rapporten vindt er nu een constante communicatie plaats.

Ouders

Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om te zien waar hun kind staat. Zo blijven ze betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Doordat ouders altijd zicht hebben op waar hun kind mee bezig is op school, kunnen ze thuis gerichte ondersteuning bieden.

circles
uil

Contact

Wilt u meer informatie over hoe MijnRapportfolio uw school kan helpen? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van demonstraties bij u in de buurt? Stuur dan een email naar mijnrapportfolio@synaxion.com of laat uw gegevens achter in het contactformulier op deze website.

Uw naam *

Uw e-mail *

Schoolnaam *

Functie

Synaxion b.v.
Kennedyplein 101
5611 ZS Eindhoven
T +31 40 236 44 30
E mijnrapportfolio@synaxion.com